Svenska

Visionen och intentionen för produkterna som LILLJEQUIST representerar, är att de ska vara explicita genom design, idé & hederligt utförande.

LILLJEQUIST ger Er produkter som sätter själslig lyx i Er vardag.
Carolina Lilljequist, designer

……….

 

 

English

The vision and intention that LILLJEQUIST represents is explicity in design, idea  & honest production.

LILLJEQUIST gives you products that implements soulful delight in your day to day life

Carolina Lilljequist, designer

……….

 

 

Español

La vision y intencion que LILLJEQUIST representa es explicito en diseño, idea & honestidad en produccion.

LILLJEQUIST te da productos que trae fausto del alma a su vida cotidiana.

Carolina Lilljequist, diseñadora

……….